Less is almost always more

Less is almost always more

De gedachte dat meer altijd beter is gaat meestal niet op. Sterker nog, de kunst van het weglaten versterkt juist de gebruiksvriendelijkheid.

Meeting our customer challenges

Meeting our customer challenges

Onze klanten outsourcen hun projecten naar ons en wij ontzorgen onze klant met de realisatie van hun projecten.

True beauty comes from within

True beauty comes from within

Plaatjes vullen geen gaatjes. Daarom besteden we veel aandacht aan techniek die niet direct zichtbaar is, maar die wel het eind resultaat bepaalt.

Share Company Group is een dynamische organisatie die IT-oplossingen ontwikkelt en beheert op het gebied van beleggingsinformatie, narrowcasting en workforce management.

 IT, Big Data, Cloud en SaaS zijn de laatste jaren sterk in opmars; een volwaardige industrie heeft zich inmiddels ontwikkeld. Vaak wordt voorbij gegaan aan de essentiële functies van deze begrippen, namelijk het leven aangenamer maken, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en processen efficiënter laten verlopen. That’s it, That’s IT! 

De ondernemingen van de Share Company Group hebben met elkaar gemeen dat ze samen met klanten applicaties bedenken, vormgeven, ontwikkelen en beheren. Applicaties waarin bij voorkeur grote hoeveelheden data verwerkt moeten worden. En waarbij hoge eisen gesteld worden aan gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Met als resultaat juist die essentiële functies: veraangenamen van het leven, kwaliteit van de dienstverlening, efficiency van processen!

 

Strategie

Wij verdiepen ons altijd in de strategie van onze klanten om de opdracht juist te kunnen uitvoeren.

Concept

Een concept is als een recept: eerst analyseren en dan acteren. Deze fase zien wij als een van de belangrijkste onderdelen van het ontwikkelproces.

Vormgeving, design & ontwerp

Met een applicatie of systeem moet je prettig kunnen werken. Onze focus ligt op intuïtief - en gebruiksvriendelijk gebruik van de aanwezige functionaliteit.

Architectuur

“Start with the end in mind.” Wij investeren veel tijd in de voorbereidingen van onze projecten om deze hierna efficiënt te kunnen uitvoeren.

Ontwikkeling

Het bouwen van de applicatie's voeren we Agile uit. Met als uitgangspunten flexibiliteit, snelheid en eenvoud.

Productie

In deze fase komen systemen tot leven en is alles erop gericht om dat zo te houden. Naast state-of-the-art apparatuur, beschikken we over ervaren systeembeheerders.

Quality assurance

Voordat wij systemen in productie geven, besteden wij veel aandacht aan het technische en functionele aspect.

Service Delivery Management

Met de meeste van onze klanten hebben wij SLA's over de performance van onze dienstverlening. Met heldere rapportages zorgen wij voor de juiste inzichten.

Veiligheid & continuïteit

Onze doelstelling is een 24/7 beschikbaarheid van ons platform, 365 dagen per jaar. Wij zitten daar slechts 0,03% onder en streven naar nog beter.

 

Wij werken voor...